Implanty zębów Warszawa

Etapy i przebieg leczenia implantologicznego

01

Diagnostyka - planowanie leczenia

Diagnostyka koncentruje się na uzyskaniu informacji na temat schorzeń ogólnych, mogących mieć wpływ na planowanie leczenia implantologicznego, a także poznaniu przyczyny utraty zębów, nawyków higienicznych oraz potrzeb i oczekiwań pacjenta. Na tym etapie leczenia stosowane są techniki radiograficzne (np. radiowizjografia, pantomografia czy tomografia komputerowa), pozwalające na ocenę ilości i stanu kości, które mają stanowić podłoże dla wszczepu, ocenę stanu zębów sąsiadujących z luką oraz rozmiaru i położenia struktur anatomicznych, mogących utrudniać przeprowadzenie zabiegu.

02

Etap chirurgiczny

Etap chirurgiczny polega na wszczepieniu implantu w odpowiednim położeniu do kości szczęk. Proces ten najczęściej wykonywany jest po zastosowaniu znieczulenia miejscowego. W niektórych sytuacjach, jeżeli sytuacja tego wymaga, zabieg może zostać wykonany pod narkozą.

03

Etap protetyczny

Po zakończeniu procesu integracji implantu z kością (od 3 do 6 miesięcy), przeprowadzane jest ostateczne leczenie protetyczne, które polega na wykonywaniu uzupełnień opartych na implantach (np. korony, mosty, protezy).

implanty-warszawa

Implanty

dr-marek-rybicki-implanty-warszawa

Integracja implantu

Zalety leczenia implantologicznego

  • implant działa tak samo, jak korzeń naturalnego zęba,
  • implanty wykonane są z materiałów biokompatybilnych, czyli bardzo dobrze tolerowanych przez organizm człowieka, nie wywołujących reakcji alergicznych
  • implant może służyć pacjentowi do końca życia,
  • leczenie implantologiczne jest minimalnie inwazyjne – nie ma potrzeby szlifowania zdrowych, sąsiednich zębów, czego wymagają tradycyjne procedury nakładania koron i mostów
  • implanty pozwalają na zachowanie właściwej gęstości kości i minimalizują jej utratę

Implanty Zygomatyczne

Implanty Zygomatyczne są długimi implantami wprowadzanymi w odcinkach bocznych w okolicę łuku jarzmowego szczęki. Stosuje się je przy bardzo dużych zanikach kości. Dają możliwość wykonania uzupełnień protetycznych stałych bez stosowania skomplikowanych zabiegów chirurgicznej odbudowy kości, związanych zwykle z koniecznością przeszczepów kości własnej z talerza biodrowego, bródki, gałęzi żuchwy, kosci potylicznej itp. Zwiększa to bezpieczeństwo i powodzenie leczenia oraz znacznie skraca jego czas. Rozwój implantów zygomatycznwych stanowi unikatową, alternatywną metodę rehabilitacji protetycznej przy pomocy uzupełnień stałych, bez konieczności stosowania skomplikowanych procedur chirurgicznych. Preferowanym znieczuleniem przy wprowadzaniu implantów zygomatycznych jest znieczulenie ogólne.

dr-marek-rybicki-implanty-zygomatyczne-warszawa

Aby umówić wizytę prosimy napisać na adres e-mail podany poniżej

dr-marek-rybicki-implanty-logo-warszawa

Dr Marek Rybicki

kontakt@marekrybicki.pl