Ortognatyka w Warszawie

Ortognatyka wywodzi się z chirurgii szczękowo-twarzowej, jej zadaniem jest leczenie wad twarzowozgryzowych, wynikających z zaburzeń rozwojowych kości szczęki i żuchwy. Zabieg ma na celu poprawę wyglądu rysów twarzy, przywrócenie funkcji stawów skroniowo- żuchwowych, jak również poprawę warunków zgryzowych. Zabieg niweluje również problemy związane z oddychaniem w czasie snu, w tym z chrapaniem. Najczęściej polega na chirurgicznym rozszczepieniu szczęki i żuchwy.

Dla jakich pacjentów:

Kandydatami do Zabiegu Ortognatycznego są pacjenci z rozległymi wadami twarzowo-zgryzowymi, u których w wyniku wad rozwojowych powstały zaburzenia:

  • zgryz głęboki
  • zespół obturacyjnych bezdechów sennych
  • deformacje i dysproporcje twarzy, wynikające z wad takich jak np. rozszczepienie wargi lub podniebienia
  • progemia – przodożuchwie
  • retrogemia – tyłożuchwie
  • laterogenia – połowiczny przerost żuchwy
  • mikrognacja – niedorozwój szczęki
  • mikrogenia – niedorozwój żuchwy
  • zgryz otwarty szkieletowy

Przygotowanie pacjenta do zabiegu

Przygotowując pacjenta do zabiegu ortognatycznego zbierany jest bardzo szczegółowy wywiad, w skład którego wchodzą m.in. zdjęcia radiologiczne oraz zdjęcia twarzy, pokazujące warunki zgryzowe pacjenta. Pobierane są wyciski, na podstawie których przygotowywane są modele gipsowe, na których przeprowadzana jest cała analiza twarzowo-zgryzowa.

Ważnym elementem leczenia jest współpraca chirurga szczękowo-twarzowego z lekarzem ortodontą. Jest to gwarantem sukcesu i powodzenia leczenia. Wstępny okres przygotowawczy do zabiegu wraz z leczeniem ortodontycznym to ok. 9-14 miesięcy. Dzięki analizie modeli, mock up’om, szablonom i komputerowym programom 3D, pacjent już w początkowej fazie planowania leczenia ortognatycznego może zobaczyć efekt końcowy, co bardzo często pomaga w podjęciu decyzji o tego typu leczeniu.

Zabieg i rekonwalescencja

Zabieg jest przeprowadzany w znieczuleniu ogólnym, w warunkach szpitalnych lub w prywatnych klinikach, posiadających specjalistyczny sprzęt, pozwalający na wykonanie tego typu leczenia. Pacjent jest przyjmowany w dniu zabiegowym, a najczęściej następnego dnia po zabiegu opuszcza szpital. Czy operacja ortognatyczna jest bolesna? Zaletą jest brak znacznego bólu, jednakże istnieje pewna ilość niedogodności, których pacjent może doświadczyć bezpośrednio po zabiegu. Należy do nich np. obrzęk nosa i zatok, który wynika z urazu chirurgicznego i może utrzymywać się do 5 dni. 85% przypadków ustępuje po upływie 10 dni. Kolejną, dość kłopotliwą trudnością, której doświadczają wszyscy pacjenci, jest konieczność stosowania płynnej diety przez okres około 6 tygodni. W tym czasie zaleca się spożywać tylko płynną i papkowatą konsystencję pokarmów. Najczęściej pacjent powraca do swojej codzienności już po upływie 2 tygodni. Przez okres około 3 miesięcy od zabiegu nie zaleca się wzmożonej aktywności fizycznej. Po 6 tygodniach od zabiegu można przystąpić do ostatniej fazy leczenia ortodontycznego. Należy również mieć na uwadze, że może pojawić się konieczność przeprowadzenia dodatkowego zabiegu, typu np. plastyka bródki, nosa, policzków czy ust, w celu uzyskania optymalnego rezultatu estetycznego twarzy. Dzięki tego typu zabiegom pacjenci odzyskują pewność siebie, wzrasta ich poczucie własnej wartości czy atrakcyjności. Dzięki zabiegowi ortognatycznemu poszerzone zostają drogi oddechowe, dzięki czemu pacjent zyskuje lepszą wydolność oddechową, co pozwala odpowiednio dotlenić organizm. W dłuższej perspektywie czasu zmniejsza to ryzyko chorób serca i układu krążenia. Leczenie poprawia również funkcję żucia, korelację szczęki do żuchwy-czyli zgryz, a co za tym idzie - poprawę sposobu wymowy pacjenta.

dr-marek-rybicki-ortognatyka-warszawa

Przed zabiegiem

dr-marek-rybicki-specjalista-chirurgii-sczekowo-twarzowej-warszawa

Po zabiegu

Metamorfozy

Aby umówić wizytę prosimy napisać na adres e-mail podany poniżej

dr-marek-rybicki-logo-implanty-warszawa

Dr Marek Rybicki

kontakt@marekrybicki.pl